Fundacja im. ks. Siemaszki nawiązuje do tradycji dobroczynnej działalności ks. Kazimierza Siemaszki ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, który w II poł. XIX wieku stworzył ośrodek opiekuńczy dla opuszczonej i osieroconej młodzieży.

Żyjący w II. połowie XIX wieku krakowski misjonarz otaczał opieką dzieci i młodzież biedną i osieroconą. Działalność rozpoczęta w niewielkiej rozmównicy kościoła na Kleparzu systematycznie się rozwijała. W 1882 roku zakupiony został dom przy ul. Długiej 42, z czasem zmodernizowany i rozbudowany. W krótkim czasie powstał jeszcze dom wypoczynkowy i szkoła poza Krakowem. Śmierć ks. Siemaszki w 1904 roku nie przerwała działalności Zakładów. Dzieło kontynuowane było przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Zgromadzenie przystąpiło do budowy nowoczesnego zakładu wychowawczego na Prądniku Czerwonym, który stał się najważniejszym ośrodkiem urzeczywistniania idei ks. Siemaszki. Po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne systematycznie ograniczały działalność Zakładów ks. Siemaszki.

Instytucja zbudowana przez ks. Siemaszkę i rozwijana przez jego następców została rozwiązana przez władze komunistyczne na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. W wyniku przemian ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Zgromadzenie Księży Misjonarzy odzyskało część dawnego majątku, w tym pierwszy ośrodek położony przy ul. Długiej 42 oraz budynek przy ul. Floriańskiej 55, na mocy zapisu testamentalnego służący wspieraniu dzieła ks. Siemaszki. W 1991 roku powstała Fundacja im. ks. Siemaszki z siedzibą przy ul. Długiej 42 w Krakowie. Statutowe cele Fundacji to:

  • niesienie pomocy duchowej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej
  • prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej
  • inna działalność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki


Fundacja rozpoczęła swoją działalność statutową w 1993 roku, organizując obóz wakacyjny dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin. W październiku 1993 roku powstało Centrum Młodzieży U Siemachy przy ul. Długiej 42 w Krakowie obejmujące opieką młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, oferujące program zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych a także opiekę pedagogiczną i psychologiczną.

Obecnie Fundacja im. ks. Siemaszki prowadzi swoją działalność w nowym ośrodku – „Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000” w Piekarach pod Krakowem. Działalność Fundacji finansowana jest z dotacji publicznych i darowizn a także dochodów z małej elektrowni wodnej na Wiśle działającej od 2003 roku. W 2006 roku, w należącym do Fundacji budynku przy ul. Floriańskiej 55 w Krakowie, otwarty został Hostel Brama, z którego wpływy również przeznaczane są na realizację statutowych celów Fundacji. (www.bramahostel.pl)

Statut Fundacji im. ks. Siemaszki:

pobierz statut w wersji pdf