Działalność Fundacji im. ks. Siemaszki jest możliwa dzięki różnym formom wsparcia naszych darczyńców. Dlatego możecie nam Państwo pomóc realizować cele fundacji tj.: niesienie pomocy duchowej i materialnej oraz prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, wybierając jeden lub kilka z poniższych sposobów:

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU

KRS: 0000094781

 

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

 

PRZELEW NA KONTO FUNDACJI

  • Zasilenie konta Fundacji przez DotPay  • nasze konta:
  1. darowizna w PLN – 76 8591 0007 0210 0400 0824 0005
  2. darowizna w USD – 54 8591 0007 0210 0400 0824 0013
  3. darowizna w EUR – 27 8591 0007 0210 0400 0824 0014

ZAANGAŻUJ SIĘ WE WSPÓŁPRACĘ

Edukacja wysokiej jakości, wartość wychowania i budowanie talentu to rodzaj inwestycji w przyszłość młodych ludzi a przez nich także w naszą. Biznes społecznie odpowiedzialny ( CSR ) wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Pragniemy wspólnie z wami wpływać na kształt i formę tych wartości. Z partnerami indywidualnie ustalamy charakter i zakres współpracy.

Zapraszamy do współpracy!