Zajęcia pozaszkolne

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

14.00 – 14.50

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.50

 

 

15.30-16.20 J.ANG.   LO

 

 

 

16.00 – 16.50

NAUKA GRY NA UKULELE

CERAMIKA*

16.30-17.20 J.NIEM. LO

16.00-17.20

ZAJĘCIA BALETOWO-RYTMICZNE

MATEM.  I-III

 

17.00 – 17.50

 

CERAMIKA*

 

MATEM.  VII

 

17.30-18.50

TANIEC

 

18.00 – 18.50

 

 

 

 

WTOREK

 

 

14.00 – 14.50

PLASTYKA  GR I

 

 

 

15.00 – 15.50

15.30-16.20  J. ANGIELSKI LO

 

 

16.00 – 16.50

PLASTYKA  GR II

16.30-17.20  J.NIEMIECKI LO

 

 

17.00 – 17.50

 

 

 

18.00 – 19.30

 

18.30-19.50

KOŁO FOTOGRAFICZNE

 

ŚRODA

 

 

14.00 – 14.50

PLASTYKA  GR I

 

 

 

15.00 – 15.50

 

 

 

16.00 – 16.50

PLASTYKA  GR II

 

 

 

17.00 – 17.50

 

 

18.00 – 18.50

 

 

 

CZWARTEK

 

 

14.00 – 14.50

 

14.15 – 15.10 J. ANGIELSKI SZK.P. kl.II-III

 

 

 

15.00 – 15.50

15.15 – 16.05 J. ANGIELSKI SZK.P. kl.IV-VI

 

 

 

16.00 – 16.50

PLASTYKA  GR I

16.10-17.00J.ANGIELSKI SZK.P.kl.VIII GIMN. kl.III

SZACHY

MATEM. IV-VI

 

17.00 – 17.50

 

SZACHY

MATEM.  VIII

 

18.00 – 18.50

WARSZTATY:

BATIK **

 

 

 

 

19.00 – 19.50

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

14.00 – 14.50

 

 

 

 

15.00 – 15.50

15.30-16.20 J. NIEMIECKI–DLA POWRACAJĄCYCH ZZA GRANICY

 

 

 

16.00 – 16.50

16.30-17.20 J. NIEMIECKI kl.VII,VIII,

                                                 III GIMN.

16.00-17.20

ZAJĘCIA BALETOWO-RYTMICZNE

 

 

17.00 – 17.50

 

17.30-18.50

TANIEC

 

 

18.00- 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie.

I semestr według planu: 22 października, 5, 19 listopada,  3.17 grudnia  2018, 7, 28 stycznia 2019

**chętne osoby prosimy o telefoniczne zgłaszanie się – z tygodniowym wyprzedzeniem - Tel.: 600 001 192


 

 

W roku szkolnym 2018/2019 opłata wynosi 70,- zł miesięcznie za zajęcia taneczne,

60,- zł matematyka, nauka śpiewu, szachy, zajęcia językowe, zajęcia artystyczne : nauka gry na ukulele, ceramika, plastyka, koło fotograficzne

Za rodzeństwa uczęszczające na Zajęcia Pozaszkolne / edukacyjno- artystyczne / pobierana jest opłata

pomniejszona o 10 zł za każdą formę zajęć.

W przypadku, gdy dziecko uczestniczy w co najmniej dwu formach zajęć – opłata za każdą formę zajęć wynosi 50,-zł/m-c.

Opłaty przyjmowane są w systemie kwartalnym

Opłaty należy uiścić : do 31.X.2018 za pierwszy kwartał zajęć /opłata za 3 miesiące /

do 31.I.2019 za drugi kwartał zajęć / opłata za 3 miesiące /

do 30.IV.2019 za trzeci kwartał zajęć / opłata za 2 miesiące /

Opłaty należy uregulować wpłacając należne kwoty na konto Fundacji:

Bank Pekao S.A.

11 1240 4650 1111 0010 5341 3856

W tytule przelewu koniecznie należy podać następującą informację:

Opłata za zajęcia pozaszkolne 2018/2019 , nazwa zajęć, imię i nazwisko dziecka”

W uzasadnionych przypadkach – można ubiegać się o dofinansowanie Zajęć Pozaszkolnych

przez Fundację. Zarząd Fundacji rozpatrywał będzie wyłącznie pisemne podania, złożone na ręce Koordynatora Zajęć Pozaszkolnych najpóźniej do 31 października br .

Przypominamy, że w przypadku nie uregulowanych w terminie opłat, dziecko nie może

uczestniczyć w zajęciach.

 


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE ORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ IM. KS. SIEMASZKIW ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 


 

 

Warsztaty „Pędzel i glina dla mamy , taty, córki i syna”,

Wspólna, twórcza aktywność rodziców i dzieci

Kontynuacja formy zajęć organizowanych pod patronatem Fundacji im. ks. Siemaszki:

Podczas zajęć dzieci i ich rodzice wykonują prace plastyczne pod kierunkiem prowadzących :

w Pracowni Ceramicznej – Pana Piotra Lipienia , w Pracowni Plastycznej – Pani Doroty Brewczyńskiej

Organizatorzy zapewniają: pracę w odpowiednio wyposażonych salach,

niezbędne materiały do wykonania prac, obsługę pieca ceramicznego- dotyczy prac wykonanych z gliny, wytopienie obrazów – dotyczy prac wykonanych techniką batikową.

Prace wykonane przez uczestników należą do ich autorów.

Udział w warsztatach należy zgłosić do końca września br.:

-osobiście – podczas dyżurów w Pracowni Plastycznej

-telefonicznie: 600 001 192

- pocztą elektroniczną: zajeciapozaszkolne@fund.pl

Opłata za jedne zajęcia wynosi 20,- zł od każdego uczestnika.

Dzieci uczestniczące w jakiejkolwiek formie Zajęć Pozaszkolnych, nie płacą .

 

Wpłaty należy uiścić przelewem na konto Fundacji:

Bank Pekao S.A.

11 1240 4650 1111 0010 5341 3856

W tytule przelewu koniecznie należy podać następującą informację:

Opłata za warsztaty plastyczne w dniu…… , imię i nazwisko uczestnika”

 

Warsztaty „Pędzel i glina dla mamy , taty, córki i syna”,

Wspólna, twórcza aktywność rodziców i dzieci

Kontynuacja formy zajęć organizowanych pod patronatem Fundacji im. ks. Siemaszki:

Podczas zajęć dzieci i ich rodzice wykonują prace plastyczne pod kierunkiem prowadzących :

w Pracowni Ceramicznej – Pana Piotra Lipienia , w Pracowni Plastycznej – Pani Doroty Brewczyńskiej

Organizatorzy zapewniają: pracę w odpowiednio wyposażonych salach,

niezbędne materiały do wykonania prac, obsługę pieca ceramicznego- dotyczy prac wykonanych z gliny, wytopienie obrazów – dotyczy prac wykonanych techniką batikową.

Prace wykonane przez uczestników należą do ich autorów.

Udział w warsztatach należy zgłosić do końca września br.:

-osobiście – podczas dyżurów w Pracowni Plastycznej

-telefonicznie: 600 001 192

- pocztą elektroniczną: zajeciapozaszkolne@fund.pl

Opłata za jedne zajęcia wynosi 20,- zł od każdego uczestnika.

Dzieci uczestniczące w jakiejkolwiek formie Zajęć Pozaszkolnych, nie płacą .

 

Wpłaty należy uiścić przelewem na konto Fundacji:

Bank Pekao S.A.

11 1240 4650 1111 0010 5341 3856

W tytule przelewu koniecznie należy podać następującą informację:

Opłata za warsztaty plastyczne w dniu…… , imię i nazwisko uczestnika”

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 oferujemy :

naukę języków obcych: j. niemieckiego, j. angielskiego,

zajęcia matematyczne dla dzieci szkół podstawowych,

koło szachowe,

zajęcia muzyczne dla dzieci: śpiew, naukę gry na ukulele,

zajęcia taneczne,

zajęcia baletowe,

zajęcia plastyczne,

zajęcia ceramiczne,

koło fotograficzne

W przypadku skompletowania odpowiedniej grupy chętnych,

będziemy kontynuować warsztaty dla rodziców z dziećmi:

batik na papierze i tkaninach oraz ceramikę.

Szczegóły dotyczące warsztatów znajdą Państwo na osobnym ogłoszeniu.

Informacje o opłatach za poszczególne formy zajęć otrzymają Państwo

w formie pisemnej podczas zebrania inauguracyjnego – są tam szczegóły dotyczące opłat za poszczególne formy zajęć oraz obowiązujący harmonogram wpłat.

Po zakończonym spotkaniu informacyjnym 17 września , będą rozdawane karty uczestnictwa i przyjmowane będą zapisy na poszczególne zajęcia

 

 

 

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY 18 WRZEŚNIA 2018 / WTOREK