Działalność sportowa Fundacji była realizowana w latach 2004-2014 r. przez Uczniowski Klub Sportowy „Siemaszka”, a od 2014 r. rozwija się w ramach fundacyjnych sekcji sportowych. Oferta Klubu, a obecnie sekcji sportowych Fundacji, skierowana była i jest zarówno do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w „CERN 2000”, jak i do dzieci i młodzieży z najbliższej okolicy, w tym mieszkańców Krakowa.

           Działalność Klubu od samego początku rozwijała się ewolucyjnie. Prowadzone zajęcia cieszyły się niesłabnącą popularnością, a Klub z sezonu na sezon ugruntował sobie pozycję największej tego typu organizacji w powiecie krakowskim. W początkach działalności UKS prowadził szkolenie wśród dzieci i młodzieży w następujących sekcjach: pływaniu, koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, karate tradycyjnym, strzelectwie i tańcu nowoczesnym oraz przygotowywał różnego rodzaju wydarzenia, w tym zawody sportowe w uprawianych dyscyplinach sportu. Angażował się również w rywalizację sportową koordynowaną przez właściwe związki sportowe na poziomie województwa małopolskiego, a później w skali całego kraju. W efekcie zawodnicy UKS startowali w zawodach rangi Mistrzostw Polski np. w pływaniu i koszykówce, osiągając znakomite rezultaty.

W latach 2008-2012 seniorskie drużyny „Siemaszki” uczestniczyły w centralnych rozgrywkach Polskiego Związku Koszykówki, osiągając w nich znaczące sukcesy. Spośród największy osiągnięć warto wymienić V miejsce Pawła Habrata podczas Mistrzostw Polski w pływaniu (50 metrów stylem dowolnym kat. juniorów - Lipiec 2008 r. Warszawa), VIII miejsce Krzysztofa Gomółki (50 metrów stylem dowolnym kat. juniorów - Lipiec 2008 r. Warszawa) czy wreszcie IV miejsce w 2012 r. w I Centralnej Lidze Kobiet zdobyte przez seniorską drużynę koszykówki kobiet „Domeny.pl Siemaszka” oraz udział „Siemaszki” w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn. W przypadku rozgrywek kobiet w koszykówce dwie pierwsze drużyny awansowały wtedy do ekstraklasy.

       Od 2005 r. w celu promocji działalności Fundacji w Piekarach Uczniowski Klub Sportowy, działając z inspiracji prezesa Fundacji ks. dr. Bronisława Sieńczaka, organizuje coroczny „Bieg Siemaszki” z Krakowa do Piekar. Impreza organizowana przez Fundację łączy Kraków, w którym jej protoplasta - ks. Kazimierz Siemaszko CM rozpoczynał swoją posługę wobec ubogiej młodzieży, z Piekarami, w których posługa ta jest kontynuowana.

Od 2014 r. działalność sportowo-rekreacyjna Fundacji wśród dzieci i młodzieży realizowana jest już wewnątrz samej organizacji. Skupiono się na kontynuowaniu zajęć dla najmłodszych grup sportowców, organizacji dla nich zawodów oraz rozwijaniu projektu „Bieg Siemaszki”.

W przyszłości planowana jest realizacja projektu utworzenia w Liceum oddziału sportowego, w którym zawodnicy trenujący obecnie w sekcjach Siemaszki będą mieli możliwość rozwijać swój talent w myśl hasła „Harmonijny rozwój ducha i ciała”.