Mała Elektrownia Wodna
  STRONA GŁÓWNA
  HISTORIA (budowy i eksploatacji)
  DANE TECHNICZNE
  EKOLOGIA
  LINKI
  ELEKTROWNIA LUDZKICH SERC
  KONTAKT
 

Od czego to się zaczęło

Fundacja im. ks. Siemaszki nawiązuje do tradycji dobroczynnej działalności ks. Kazimierza Siemaszki ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Żyjący w II. poł. XIX wieku krakowski misjonarz otaczał opieką dzieci i młodzież biedną i osieroconą. Działalność rozpoczęta w niewielkiej rozmównicy kościoła na Kleparzu rozwinęła się z czasem do dużej i nowoczesnej instytucji wychowawczej i nieprzerwanie kontynuowana była do lat 50 (na mocy dekretu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działalność ośrodków została przerwana, a ich majątek skonfiskowany). W wyniku przemian ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Zgromadzenie Księży Misjonarzy odzyskało część dawnego majątku, w tym pierwszy ośrodek położony przy ul. Długiej 42 oraz budynek przy ul. Floriańskiej 55, na mocy zapisu testamentalnego służący wspieraniu dzieła ks. Siemaszki. Najnowsze przedsięwzięcie Fundacji to budowa nowoczesnego ośrodka edukacyjno-wychowawczego Radosna Nowina 2000 w Piekarach k. Krakowa.

Statutowe cele Fundacji to:

  • niesienie pomocy duchowej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej,
  • prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej
  • inna działalność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a Paulo i ks. Kazimierza Siemaszk
webmaster: Paweł Cępa
konsultacje: Małgorzata Skrzypek