Mała Elektrownia Wodna
  STRONA GŁÓWNA
  HISTORIA (budowy i eksploatacji)
  DANE TECHNICZNE
  EKOLOGIA
  LINKI
  ELEKTROWNIA LUDZKICH SERC
  KONTAKT
 
Elektrownia ludzkich serc dzieciom i młodzieży potrzebującej

"ELEKTROWNIA LUDZKICH SERC" - to nowa inicjatywa działalności charytatywnej Fundacji, dla której "specyficzną inspirację" stanowi elektrownia wodna, oraz doświadczenia społeczeństw w nowoczesnych państwach, w których działają instytucje pozarządowe, które podejmują niewiarygodnie trudne zadania, tak bardzo społecznie oczekiwane, wśród nich najważniejsze dotyczące wychowania i wykształcenia młodego pokolenia. Efektem "produkcyjnym" tej nowej elektrowni winno być otwarcie się ludzi bliskich idei ks. Siemaszki, to znaczy wrażliwych na problemy społeczne, potrafiących dzielić się radością, a także chlebem z dziećmi oraz młodzieżą potrzebującą.

  • TWOJE SECE PRZEPOMPOWUJE CIĄGLE OKOŁO 5 LITRÓW KRWI!
  • PODŁĄCZ TURBINĘ WŁASNEGO SERCA DO ELEKTROWNI LUDZKICH SERC!
  • ELEKTROWNIA LUDZKICH SERC OCZEKUJE TWEGO WSPARCIA!
  • ELEKTROWNIA LUDZKICH SERC SILNIEJSZA TWOIM SERCEM.
Kontakt: Fundacja im. Ks. Siemaszki 31-146 Kraków, ul. Długa 42 Elektrownia Ludzkich Serc
e-mail: mew@fund.pl
webmaster: Paweł Cępa
konsultacje: Małgorzata Skrzypek