Mała Elektrownia Wodna
  STRONA GŁÓWNA
  HISTORIA (budowy i eksploatacji)
  DANE TECHNICZNE
  EKOLOGIA
  LINKI
  ELEKTROWNIA LUDZKICH SERC
  KONTAKT
 

Efekty ekologiczne MEW przy stopniu wodnym Kościuszko

Wybudowana elektrownia wodna posiada bardzo korzystne odziaływanie na środowisko naturalne między innymi w postaci:

 • wyłapywania śmieci płynących rzeką na kratach ujęcia wody (1kontener w przybliżeniu 10 -12m³)

 • pośredniej ochrony atmosfery-wyprodukowanie tej samej ilości energii przez źródła zasilane paliwem stałym powoduje zanieczyszczenie pyłowo-gazowe w skali roku w ilości:

  • pyłu zawieszonego ogółem około 9,2 do 19,0[t]
  • dwutlenku siarki około 46,5 do 95,8[t]
  • tlenku węgla około 17,1 do 35,2[t]
  • dwutlenku węgla około 7,5 do 15,5[t]
  • tlenków azotu około 13,7 do 28,2[t]
  • sadzy około 6,2 do 12,7[t]
  • benzo/a/pirenu około 1,4 do 2,/8[t]

  (wg. danych Starostwa Powiatowego w Krakowie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)

webmaster: Paweł Cępa
konsultacje: Małgorzata Skrzypek