Mała Elektrownia Wodna
  STRONA GŁÓWNA
  HISTORIA (budowy i eksploatacji)
  DANE TECHNICZNE
  EKOLOGIA
  LINKI
  ELEKTROWNIA LUDZKICH SERC
  KONTAKT
 

Dane techniczne

Decyzja wodnoprawna z dnia 19.03.2001 wydana przez Starostwo Powiatowe w Krakowie o wykorzystaniu spiętrzonej wody rzeki Wisły dla celów energetycznych.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych

 • moc zainstalowana generatorów łącznie:3,0MW
 • spad średni: 3,70m
 • spad maksymalny: 4,44m
 • przełyk instalowanych turbin: Q=100[m/s]
 • turbogeneratory: 3 sztuk

Projektowana produkcja efektywna:

 • w roku przeciętnym 16 731MWh/rok
 • w roku suchym 11 495MWh/rok
 • w roku mokrym 20 900MWh/rok
 1. Ujęcie wody: kanał otwarty o szerokości ujęcia w dnie 39,5[m] w szerokości całkowitej 44,4[m], dno umocnione materacem faszynowo-kamiennym;
 2. Kanał energetyczny: żelbetonowy konstrukcji dokowej, długość kanału 108,4[m], szerokość zmienna od 15,0[m] do 20,15[m] przy rzędnej 200,00[m] npm ., przed wlotem rzędna kanału 199,30[m] npm., szerokość wlotu do elektrowni 17,14[m];
 3. Blok elektrowni: z płytą wypadową i wylotem stanowi monolityczną konstrukcje żelbetonową, blok usadowiony na rzędnej 192,5[m]npm., górna część stropu na poziomie terenu międzywala na rzędnej 205,0[m] npm.;

Podstawowe rzędne:

 • rzędna dna wlotu do turbin 194,65[m] npm.,
 • rzędna dna wlotu rury ssącej 194,80[m] npm.,
 • rzędna dna wlotu do turbin 196,50[m] npm.,

Funkcjonalnie związanymi z MEW budowlami są: przepławka dla ryb oraz Tor Kajakarstwa Górskiego. Elektrownia wykorzystuje energię piętrzenia wody na Stopniu Wodnym Kościuszko.

Dane techniczno-eksplatacyjne turbin, generatorów oraz systemu sterownia i monitoringu, a także przesyłu energii

W elektrowni zainstalowane 3 turbiny rurowe poziome Kaplana z synchronicznymi generatorami firmy Siemens.

 • przepływ od 10 [m3/s] do 100 [m3/s]
 • aksymalny spad H = 4,5 [m]
 • ilość łopat wirnika iw = 3
 • moc nominalna turbiny 1026 [kW]
 • średnica wirnika DW = 2240 [mm]
 • ilość łopat aparatu kierowniczego ik = 16
 • obroty nominalne wału turbiny nt = 170,0 [min-1]
 • obroty generatora ng = 750,0 [min-1]
 • przekładnia kątowa KHVE; przełożenie i = 4,412
 • generator synchroniczny typu SIEMENS 1FC2 632
 • napięcie znamionowe 690 [V]
 • częstotliwość znamionowa 50 [Hz]
 • współczynnik mocy 0,80
 • system sterowania w pełni zautomatyzowany umożliwiający awaryjne bezobsługowe odstawianie turbozespołów w przypadku zaniku napięcia w sieci odbiorczej, awarii turbozespołów, zalania stropu maszyn w czasie wezbrania, nagłego spadku poziomu górnej wody, a także doboru i optymalnego sterowania pracą turbozespołów w zależności od ilości wody będącej w danej chwili do dyspozycji
 • transformator wyjściowy: 690[V]/15[kV]
 • zdalny monitoring stanów eksploatacyjnych MEW
webmaster: Paweł Cępa
konsultacje: Małgorzata Skrzypek